Wettelijke Mededeling

1. Bedrijfsgegevens

BudgetBikers.nl is een handelsnaam van MarketMojo van het Bedrijf], gevestigd te Zonnebloemstraat 312 , 2223VR KATWIJK zh, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 90204247]. Ons BTW-identificatienummer is NL004795776B82.

2. Contactinformatie

U kunt contact met ons opnemen via:

- E-mail: info@marketmojo.nl of info@budgetbikers.nl

- Telefoon: 

Voor informatie 020-8202081

Voor klachten 

071-5226699

3. Toepasselijkheid

Door gebruik te maken van onze website en het plaatsen van bestellingen, stemt u in met de algemene voorwaarden van BudgetBikers.nl, zoals vermeld op onze website.

4. Privacybeleid

Wij respecteren uw privacy. Ons privacybeleid beschrijft hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. Lees ons privacybeleid op onze website.

5. Intellectuele Eigendom

Alle inhoud op de website van BudgetBikers.nl, inclusief tekst, afbeeldingen en logo's, is beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om deze inhoud te kopiëren of te gebruiken zonder onze toestemming.

6. Aansprakelijkheid

Wij streven ernaar om correcte en actuele informatie te verstrekken op onze website, maar wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onvolkomenheden.

7. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten met BudgetBikers.nl is het Nederlands recht van toepassing.

8. Geschillen

Geschillen zullen in de eerste instantie worden beslecht in onderling overleg. Als een geschil niet tot een oplossing komt, kan het worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Deze wettelijke mededeling is voor het laatst bijgewerkt op 10-10-2024.